Praktik

For de ældste elever er der de fastlagte praktikker, som kan være af en eller to ugers varighed, for at give eleven mulighed for at snuse til livet uden for skolen. Som et andet tilbud, har skolen med succes etableret brobygning for den enkelte elev ud fra dennes muligheder og ønsker. Brobygningen tager normalt udgangspunkt på de tekniske skoler, hvor der snuses til forskellige håndværksuddannelser eller den kan etableres i samarbejde med landbrugsskoler.

Som et yderligere tilbud, kan der for det 10. og 11. skoleår etableres en mere vedvarende praktikordning, hvor året igennem veksler mellem praktik på uddannelsessteder og undervisning på skolen.

Alle praktikker støttes op af skolen, med besøg på praktikstedet og samtaler med praktikstedet og den enkelte elev.